Садулла Сиёев: Сарвиназ

АҢГЕМЕ Редакциядан: Урматтуу окурман! “РухЭш” сайтынын адабий архиви үчүн эл арасынан топтолгон өрнөктүү чыгармаларды жарыялоо саамалыгын баштадык! Андыктан Сиз дагы үйүңүздөгү китеп текчеңизден кезиккен жакшы аңгеме, жакшы повесттерди “РухЭш” сайтынын окурмандары менен бөлүшкүңүз келсе, чыгарманын электрондук вариантын ruheshsaity@gmail.com дарегине жөнөтө аласыз. Арийне, улуттук адабиятыбыздын казынасын байытууга ар бирибиз жапатырмак көмөк кылуу менен бирге элибиздин көркөм-мурастар казынасын байытарыбызды унутпаңыздар! Бул демилгебизди эң алгачкылардан болуп белгилүү обончу жана аткаруучу Түмөнбай Колдошов колдоп отурганына ыраазычылык билдиребиз! Биз бүгүн “РухЭш” сайтынын окурмандары үчүн Т.Колдошов […]