Сагын АКМАТБЕКОВА: Калемдин айтканы (шедевр)

АҢГЕМЕ Көптөн бери үйүндө жалгыз. Күндө жазып отуруп жешилип, түгөнүп баратам. Түгөнгөн сайын учумду чыгарып учтап коет. Жазат. Кайрадан түгөнө баштайм. Менин түгөнгөнүмдөнбү же өзүнүн […]

Сагын АКМАТБЕКОВА: Жаз. Өрүк. Аял

АҢГЕМЕ Жаздын келгени Аял өрүктүн гүлдөгөнүнөн билет. Кош түп өрүк. Алар биринчи болуп гүлдөйт. Туруп-туруп эле гүлдөп кирет. Кабат-кабат кар, катар-катар туман кетери менен гүлдөйт. […]

Сагын АКМАТБЕКОВА: Жаңы парда

АҢГЕМЕ Кеч күздүн акыркы күндөрүндө, конок үйдүн терезесине илинген жаңы пардага, үйдө эч ким жокто, үйдөгү жыгач буюмдар минтип чуулдашты: “Сен бизге анча жарашпайт экенсиң. […]