Сагын Акматбекованын тандалма ырларынан

*   *   * …Чилдеде, кыш кечинде, асман ачык. Жаңыдан жанган шамдар шоола чачып. Көчөдө жакшы тааныш ылдам басып, Келатам жумушумдан үйгө шашып. Жылтырайт жылчыгынан боз иңирдин, Акыркы сар боёгу баткан күндүн. Керилген бийик тамдар арасында Кемшейген бир кепенин оту күйгөн. Көк тиреп, менменсиген зор калаада, Бармын деп чырак жаккан ошол там да. Ошондой жер кепеде, шаар четинде, Эки-үч жыл ижарада мен жашагам. …Кулагын бурап эски радиоланын, Айлантып Карамолдо кайрыктарын, Артынан Бетховенди удаа коюп, Укчу элем улам кайра кусам толуп. Катылып […]