Канчоро Айдаров: Кызыл алча

ПОВЕСТЬ 1-бөлүм Шамал-Теректен чыгып, Кызыл-Аӊ аталган бул жол менен кетсеӊ, Кара-Шоро жайлоосунун оозу делген Кур-Таштын маӊдайына түшөсүӊ. Өгүздөй, алачыктай кызыл таштарды аралап, анан калса чоӊдугу анчалык билинбеген, зор кемедей жантайган, жердин үстүнө чыгып калган беттери үбөлөнгөн кызыл жар таштарды бойлогон, кээ жери секиртмелүү бул жол жүктүү унаа эмес салт атчанга оорчулук келтирчү. Кызыл-Аӊдын белине чыгып барганча, ал татаал жолдо ар кандай жандык кара терге чөмүлчү. Жолдун жарымына жете бербей өпкө кагып, оозунан ак көбүк буртулдап чачыраган карагер ат омуроо булчуӊдарын […]

Назгүл НИШАНБАЕВА: Мигранттын муңун угабы Мекен?!

* * *. Башка өлкөнүн жүрөгүнө башым жөлөп, Башка өлкөдөн издедимби арга жөлөк. Туулган жерим санаадан чыкпай такыр, Тагдырга жазылганбы жашоо бөлөк… * * * Сары күзүн тосо албай койнун жыттап, Жашыл жайда барбадым, турмуш тушап. Сагынычым, саргайтты өзөк  өрттөп, Ата-журттан  жүргөнгө алыс жашап… * * *. Абаңды атыр жыттуу – мээ сергиткен Сагындым, моокум кана жыттаар бекем. Жазданып көйкөлгөн көк шибериңди Жамынып асманыңды уктаар бекем * * * Алоолоп, каным менен жүрүп турган, Ал берип жүрөгүмдүн отун жагар… Аманат […]

Самара НАСЫРОВА: Төрөлбөй калган уул же кыз

ОЙ ТОЛГОО… Баалабастан өмүрдүн кыска экенин, Барктабайбыз карынын нуска кебин. Анан бир күн «аттиң ай» деп калабыз, Алдыргандай куу түлкү «кушка жемин». Күндүгүнө манчыркап жорго минген, Күпүлдөгөн кыйын көп солдо жүргөн. Ала салып ак жүргөн багытынан Адашкандар арамза жолго кирген. Карек өчөт бир күнү капилеттен, Каның токтоп, ысык дем качып эттен. Дуулдап жашап атсак да бул дүйнөдө, Сурагы бар. Корколу!.. Акыреттен. Алсыздыгын замандын карап анан, Аргасыздан бүт дүйнөм жараланам. Бүтпөйт тура тирүүлүк тунжуроодон, Айрымдардан тим гана сабак алам…. ЧЫРПЫКТАЙ ЧАЧЫЛБАЙЛЫ […]

Алыстагы мекендештердин сагыныч катын күтөбүз!

Урматтуу алыста жүргөн мекендештер! «Коом жана Мен» сайты «Мекендеш» аттуу рубрика астында МЕКЕН жөнүндө сагынычтуу, кусалуу маанайда жазылган каттарыңыздарды жарыялап турмакчы.