Жылкычы ЖАПИЕВ: Үстүн муз каптаган кара күчүк

АҢГЕМЕ Ал кѳптѳн бери жѳтѳлүп жүргѳн. Суук тийгизип алса керек. Андан калса быйыл күн мурдагы жылдарга караганда бир топ муздак. Күз бүтүп-бүтпѳй, кыш эрте түшкѳн. Ошондон бери кыш. Кар бир жолу жука жааган, анан карандай суук кайтпай койду. Жѳтѳлүп жүргѳндѳр кѳп, ѳзгѳчѳ жаш балдар. Алар куушуп ойногондо тердеп кетип, үстүндѳгү сырт кийимдерин чечип туруп ыргытып жиберишет. Анан терин жыйгандан кийин суук тийип калып, ѳзгѳчѳ түнкүсүн, жылуу тѳшѳккѳ киргенде жѳтѳлү башталат. Энелери баласын жылуулап, дары берип, айыктырганга аракет жасашат. Какылдап жѳтѳлѳ […]