Сулайман РЫСБАЕВ: Бир шиңгил аңгемелер

БАЛА – ПАДЫША Жайлоодо элек. Бекиш чоң  ата ак сакалын бапайтып, үйгө  келип калды. Экиге жаңы чыккан Темирлан уйкудан көзүн ушулап тура калып, колун созду. Бекиш чоң ата аны  эркелете жыттап бооруна кысты. Бүкөн апа төргө тасмал жасты. Кымыздан куюп,  чоң атага чыны сунду. – Мака дакы бе-ейчи…– деди Темирлан чыныны талаша, колун созуп. – Азыр, балам… Биринчи чоң ата ичсин да…– деди Бүкөн апа ыңгайсыздана. Бекиш чоң ата чыныны өзү албастан, наристе баланын кош колуна карматты. – «Бала — […]

Жамалбек ЫРСАЛИЕВ: Ат чабыш эмес, бит чабыш…

АҢГЕМЕ 1982-жылдын жаз айы. Жалилбай экөөбүз жарма менен нан көтөрүп, кыштан көтөрүм болуп араң чыккан алты койду жайып Коңур-Дөбөнүн бетине чыктык. Жер жылып, жаңы чыгып келаткан текейди терип жейбиз. Кескелдирик деген жайнайт. “Кес куйругуңду, кес эле кес” деп бакырып, төрөп салып качып кеткен ыймансыз кыздай, куйругун таштай качкан кескелдириктердин куйругун чогултабыз. Анан эрмектээрге эч нерсе таппай калганда апам байкуш колго тигип кийгизген гүлдүү момосуй турсийлерге өтөбүз. Анан ачканда эле тигишинде катар тизилген биттерди сыгабыз. Сыймыктанып санап сыгабыз. Арасынан тез чуркагандарын […]