Салижан ЖИГИТОВ: Саманчынын жолу — адамзаттын жолу

Чыңгыз жаңы чыгарма жазды. Ал — «Саманчынын жолу». Бир укканга табышмактуу ат. Бирок ал ат чыгарманын бүткүл духуна жана идеялык өзөгүнө куюп койгондой эриш-аркак келип, кандайдыр бир терең философиялык жаңырык берип турат. Автор аны жупунулук кылып «повесть» деп атаптыр. Албетте, кандай десе өз эрки. Ошентсе да ал белгилүү бир адабий жанрдын рамкасына сыйбайт. Ал адабияттагы жана көркөм өнөрдөгү көп жанрлардын синтезинен бүткөн. Аны роман десе да болот. Кинопоэма десе да жараша берет, жөн эле поэма деп койсо андан бетер эп […]

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: «Мендеги» Айтматов

«КУШ ЖОЛУНДА» КУТ ЧӨККӨН Ар бир муундун өзүнө буйрулган «өзгөчөлүү» рухий шыбагасы болот. Бул аларга тагдыры жазган энчи. Мен, маселен, Алыкул Осмонов которгон Шота Руставелинин «Жолборс терисин кийген баатыр» дастанынын эӊ биринчи окурмандарына дайыма суктанамын. Дастан менен бирге жашап, ырдап, сүйүнүп, кубанып, ыйлап, армандап жашаган тагдырларына. Алардын тунгучтугуна, биринчилигине. Кыргыз жергесин «Тариел, Автандил, Нэстан, Батма, Асмат, Тинатин ысымдардын сел каптап кеткенине элжиреймин. Көз кычыгына ысык жаш тебилет. Бул муун башынан кечирген «тунгучтук» сезим бир башка, ал – кийинкилерде кайталанбайт! Бул […]