Тилебалдыев Тилек: «Делбирим» мени турмушка тарбиялады

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна «Чыңгыз Айтматов» деген жазуучуну тааныбаган кыргыз жок болсо керек. Айтматовдун чыгармаларын окуп отурсаң, жаратылыш жөнүндө  сөз болсо, көз алдыңа бийик-бийик тоолор, бак-дарактар, аңкыган кызыл гүлдөр тартылат. Бул эмнеси? Жазуучунун калеминин курчтугубу же менин кыялкечтигимби? Айтор, өзүнчө бир фантастика. Мен Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын сүйүп окуп, анын чыгармаларын түшүнүп, ийне-жибине чейин талдаган жаш окурманмын. Айтматовдун бардык чыгармалары ары кызыктуу, ары татаал болуп, адамзаттын башынан өткөн ташбоор турмушту баяндаса да, алардын ичинен ар бир окурмандын табитине жараша сүйүктүү чыгармасы […]