Лао МА: Сапарлаш аял

Которгон Назгүл ОСМОНОВА АҢГЕМЕ Менин жанымда отурган аял чет элге биринчи жолу учуп жатпаган сыяктанат. Ал коопсуздук курун тагынбастан отуруп алып, даараткананын суусундай токтобостон быдылдап сүйлөп жатты. “Сиз чет жакка эч качан чыккан эмессизби?” —  деп сураган аял мага кайрылды. Бул өзүнүн жашынан алда канча жаш көрүнгүсү келген орто жаштардагы аял эле. Бирок үстүндөгү бир кызыктай кийими менен бетиндеги бырыштары бир караганда эле аялдын жашын айгинелеп койчудай. Мен жылмайып жооп бердим: “Ооба, билип алдыңыз. Башка өлкөгө алгач чыгышым”. “Мага муну […]