Советтер Союзунун коркунучтуу канкору

Сталиндин эң мыкты баш кесер желдети катары таанылган Берия 1899-жылдын 29-мартында жарык дүйнөгө келиптир. Тарыхка кара так салган бул ойон дыйкандын эле үй-бүлөсүнөн чыгыптыр, механик-курулуш окуу жайынан билим алыптыр. Партияга өтө коюп чекист болуп кетиптир. Берияга Сталин өзүнүн кызмат ордун, наам-сыйлыгынан башкасын бүт бериптир. Өзүндөй көрүп, өзүнөн артык ишенген үч адамынын бири ушу Берия болгон экен. Лаврентий Павлович Берия окуу жайында окуп жүргөн мезгилде эле “Сыщик” деген атка конуп, досторун отко салып, тааныштарын талаага таштап жүргөн деп жазат жолдоштору. Жоголгон […]

Самсак СТАНАЛИЕВ: Тыныстановду НКВД эмес эле өзүм кыйнап, мен атып салгандай боло берем

Самсак Станалиевди адабий коомчулук жазма адабиятыбыздын жаралыш, калыптаныш мезгилине байланышкан архивдик документтер менен алышкан абыгер үчүн өзгөчө баалайт. Мындай адабий түйшүккө ар ким эле чыгармачыл өмүрүн сарптай бербесе керек. Өзгөчө бизде. Бу киши соңку жылдары “Чагылгандын көз жашы” (Касым Тыныстанов боюнча тарыхый роман) жана “Залкарлар сүйгөн сулуулар”, “Жылдын эң узак күнү” аттуу олчойгон эмгектеринен сырткары да С.Карачев, Ж.Бөкөнбаев, Ж.Турусбеков, Т.Сыдыкбеков ж.б. инсандардын өмүр жолун, чыгармачылыгын изилдеген адабий, илимий негиздеги материалдарды жыйнап жүрүп тар чөйрөдө “кемпирчи” деген атка конгон чебер жазуучу. […]