Самуил Маршак: Макоо чычкан жөнүндө жомок

Түндө чычкан алдей айтат коңулда: — Мөндөлөйүм уктай койгун, уктагын, Уктап турсаң наның болот колуңда, Ширин тамак болот таңда татканың. Мөндөлөйү жооп берет момундай: — Апакебай, үнүң ичке чыйылдап, Ырдаганча тим коюңуз ырдабай, Андан көрө бала баккыч мага тап. Чычкан эне чуркап барып көлмөгө, Сүзүп жүргөн бир өрдөктү чакырды: — Өрдөк эне, кирип биздин бөлмөгө Карап бергин мөндөлөйчик баатырды. — Карк-карк-карк-карк уктай койгун мөндөлөй, Жаандан соң терип берем сөөлжан. Өрдөк ырдайт, бала чычкан эч көнбөй, Уккусу жок, көзүн жумбайт чакчайган. […]