Үмүт КУЛТАЕВА: Миң сырдуу Сиань же адамзатка бийликтин кумарынын келиши

Сиань шаарынын алгачкы аталышы Чаң ан. Кытай тарыхында 13 династия мамлекеттин борбору болуп, (Бейжин борбор болгонго чейин) алгачкы Жибек жолунун ааламга сапарын баштаган жер. Ханзулардын даңазасы таш жарган гүлдөө доору – алтын кылымы Таң династиясы мезгилинде биздин ата-бабалар барып, элчиликтин үлгүсүн көрсөткөн жер. Кыргыз кагандарынын акылына азуусун айга бүлөгөн ханзу өкүмдарлары баа берген жер. Кыргыз тоолоруна окшош Лишан, Хуашан тоолору асман мелжиген көркөмү менен жер шарынын кооздугун даңазалаган жер. Адам акылын таңдандырган тарыхый окуялар  менен инсандардын тагдыр-трагедияларын камтыган, музейлердин мекени. […]

Атантай АКБАРОВ: Венеция – чындыкка айланган жомок

“На башне, с песнею чугунной, Гиганты бьют полночный час. Марк утопил в лагуне лунной Узорный свой иконостас.” (А.Блок.) Сапар баян Калаанын аты венеттердин атынан алынган, алар бул жерде Рим империясынын тушунда жашаган. Бирок анда лагунада (деңизге туташкан, бирок арасы кум менен бөлүнгөн булуң же көл алабы) шаардык калк жок болчу. Адамдар Венеция алабына варвар – вестготтордун, лангобарддардын жана Аттиланын гундарынын (Күн элдеринин) чабуулдарынан кийин V-VI кылымдарда келип отурукташа баштаган жана VI кылымдын экинчи жарымында Венеция алабында шаардык калк пайда боло […]