АША таасири бүтүп: Хрущёвдор эми пайда болот

Хрущёв жөнүндө тарыхый притча бар. Көбү билет аны. Кудум биздегидей… 2005-жылкы, 2010-жылкы мамлекеттик төңкөрүшкө чейин тилин тишине катып келгендердин оозунан коомчулукка эмнелер гана ачыкка чыккан жок. Кыйгыл кептин кырмычыгына келсек, ал тарых мамындай эмеспи: Сталиндин кылмыштары четинен ачылып баштаган Хрущёв заманында залдагылардын бирөөсү күпүлдөйт: – Жолдош Хрущёв, Сталин эч бир күнөөсү жок адамдарды кырдырып атканда өзүңүз кайда элеңиз? Тилин жутуп алгансып күймөлө түшкөн Хрущёв не дээрин билбейт. Бирок жооп бериши керек залга. Саясатчы болгондон кийин элге бирдеңке деш керек ко. […]

Олжобай ШАКИР: Тоталитардык бийликтин айдоосуна көнүп, идеологиясына ууккан талапкер

Икаянын ток этер жеринен баштайлы кепти. Ал мамындай эмеспи: жан-жаныбарлар алтынга ширетилген такка баканы отургузушат. Падыша болуп бер дешет. Падыша болуу баканын оюнда жок иш эле да. Кең сазда чардап, балчыкта заңдап жашаган баканын башына падыша болуш кайдан келмек! Арийне, башына алтын таажы, астына алтынга ширетилген такты камдап коюшкан экен. Мурда эле. Өктөм бирөөсү чыгат: – Ушул такка отурасың да, баарын башкарасың! Өмүрүндө башчылык кылып көрбөгөн баканын көзү тостоёт. Болбой отургузушат. А бакага не: көнгөн адаты менен улам балчыкка секиргенин […]