Баш тоголоткон саясый «бөлтүрүктөр»

– Кыргыз эли илгертен табият менен жуурулушуп жашап келген үчүн эл башыларыбыз да табият закону менен жашайт. – Капкайдагыны айтпачы эй! – Эмнеге капкайдагыны айтпачы… «Кардын башын кар жутат, кандын башын кан жутат» деген кыргыздын макалы чынбы? – Чын. – Мына андай болсо: бизде президент болгондун баары биринин башын бири жутуп келатат… ♦ ♦ ♦ Эки кыргыз саясаттан саймедиреп атканы: – Бизде бийлик башындагылар карышкырдын эле өзү. – Кантип? – Карышкырлар жегенден калган малдын башын тоголотуп – бөлтүрүктөрүн жырткычтыкка тарбиялайт, […]