Аз жазса да, саз жазган Түмөнбай Байзаковдун өмүрү жана чыгармачылыгы

Эч кимге окшобогон акын жана адам Түмөнбай Байзаков… Качан болсо тамашасы даяр, аскиясы белен, чын-чынында ички күйүтүн тышкы күлкү менен баскан кайран Түмөке! Атактуу “Паризатты” жазган, ондон ашык ыр китептерин чыгарган, Барпы Алыкуловдун чыгармаларын чыпчыргасын коротпой топтоп, китеп кылып басып, акыры аны кыргыз адабиятынын классиги катары тааныткан инсан. Нечен чет өлкөлүк авторлорду кыргызчага которуп, анын ичинде Муса Жалилдин ырларын классикалык деңгээлде кыргызчалаган устат котормочу. Эң негизгиси  — мекенчил, Байдылда акын айткандай, «кыргыз деп келип дүйнөгө, кыргыз деп дүйнөдөн өткөн» акын. […]