Дилазык: Жаманды жашырып, жакшыны ашыруу тууралуу уламыш

Дин жолунда жүргөн такыба адам кечинде кудай үйүнө сыйынууга баратып, эски дубалдагы кичинекей жылчыкты байкап калат. Жакын барып тешиктен шыкаалап, огороддун баш жагындагы бакчада кыз менен баланын сүйүү кумарына батып жатканын көрөт. Кудай үйүнө келип, көргөнүн төкпөй-чачпай ошол жердеги топко айтат. Алар кыз менен баланы чакыртышып, кылган күнөөлөрү үчүн ташбараңга алып өлтүрүшөт. Убакыт өтүп, күндөрдүн биринде баягы көрүнүш дагы кайталанат. Бирок бул жолкусунда аны үй-жайы жок бир селсаяк байкайт. Ал дагы сүйүшкөн эки жашты көрөт. Эмне кылышты билбейт. Ошол эле […]

Күнөстө өскөн кызыл гүл

Бурят жомогу Ушул эле бурят талааларында кайсыл бир мезгилде бир киши жашаптыр. Анын аты Наран-Гэрэлтэ экен. Бул сөздү кыргызча которуп айтсак «Жаркырак Күн» дегенди билдирет. Анын сөз менен айта алгыс ажайып чырайлуу кызы бар экен. Анын атыбы? Азыр айтамын. Анын аты – Наран-Сэсэг. Кыргызчасы – «Күнөстө өскөн кызыл гүл». Анан бир жолу. Ушул бир жолу деген эле жаман да, ээ балдар? Ошентип бир жолу атасы менен кызы бейпил жашап жаткан улуска бир бай лама алыскы бир монастрдан келип калат. Ал […]