Бердибек Жамгырчиев: Сенин көзүң сезимдеги мүнүшкөр

ЖЫЛДЫЗ Жүрөктөгү сырларды айтып анан, Жаанда турдук ал күнү тамчылаган. Жарык чачкан бир жылдыз жок болсо да, Жылдыз турду жанымда жаркыраган. Жылдыз турду жанымда, жылдыз турду, Көңүлүмдү башкага бургус кылды. Жымыңдаган көздөрүн жумшак ирмеп, Жылдыз аттуу жанымда бир кыз турду. Назик үндөр акырын шыбырашкан, Ысык сөздөр жүрөктү тыбыраткан, Ак куу сымал ийилген моюнуңдан, Жамгыр менен бир өптүм жылып аккан. Жамгар жазбай жаай берди калыбынан, өзүбүзчө алоолоп жанып улам. Ошол суукту тоготпой ысып турдук, Оттой ысык сүйүүнүн жалынынан. Бир убакта суроо […]