Шер акын эле Шербетим

ЭСКЕРҮҮ 1972-жылы Фрунзеге окууга келип акын Тургунбай Эргешовго жолугуп калдым. Ал поэзия менен жашаган, чыгармачыл адамдарды жүрөгүнө көтөргөн адам эле. Менин окууга өтүшүмө жан дилден […]