Кожогелди Култегин түрк тилинен түз которгон 20-кылымдагы түрк акыны Нежип Фазылдын чыгармасы

Биринчи топтом ТАБЫТ Тактайдан. Узун сандык. Сап башындай. Башы кең. Аягы тар. Бой сунушат. Жасаган усталар да – башка тургай, Өздөрү менен аны толтурушат. Бүт жактан кичиртилген так бөлмөчө, Дубалы куушурулуп, шыбы ылдыйлап… Кутунун ичиндеги таш-бөбөкчө Кыялым жатат сулап… тыбырчылап… Чак окшоп турат менин чабал денем… Жан дүйнөм чак келбестир буга эзели. Мактанбайт эч ким – артта калган менен, Бир-бирден келип кирет – туура эсеби… Өлгөндөр кайра туулат деген чын бейм, Анда бул – бешик белем жалындаткан. Кантсе да оор […]