Абийрбек АБЫКАЕВ: Айыл сүртүмдөрү

Бир карасаң айылда турмуш илгерки түссүз кино сыяктуу, көңүлсүз, бир кылка өтүп жаткандай. Тээ илгери бир чала-була шаар көрүп калган жаш жигиттен: — Кандай, айыл-апа аман жатабы, жашоо кандай? — десе: — Айылда жашоо кандай болмок эле, эртең менен корову проважаем, кечинде корову встречаем, — дегенин уктум эле. Шаардагыдай эс алуучу жайлары, көчө толо кыздары жок болсо, эртең менен таң атпай уйду бадага кошуп, кечинде казылып жаткан картөшкө жеп ичи көөп өлбөсүн же огородуна кирсе бирөө айры менен жара сайып […]