Олжобай ШАКИР: Шарияттын адаштырган жолу (уландысы)

ПОВЕСТЬ <<<<<<<<<<<<<<<Башы Абдыбеги ордунан шып туруп кетип, бир заматта чылапчындын кап ортосунан ылдый жылуу суу куюп кирип келди. – Апа, байпагыңызды чечсеңиз, – Закендин жанына сыңар тизелей отура калды. – Не кылат элең? – бутун тарта калып чочуган Закен күтүүсүздөн таңгалды уулуна. – Сиздин алдыңыздагы айыптарымды, күүнөөлөрүмдү жуушум керек экен? – Ким айтат антип? – Устазыбыз, – Абдыбек апасы өзү эңкейгиче болбоду, Закендин байпагын чечип, буттарын жууй баштады, – эгер билип, билбеген күнөөлөрүм болсо кечириңиз, апа. Бейиш ушул таманыңыздын алдында […]

Олжобай ШАКИР: Шарияттын адаштырган жолу

<<<<<<<<<<<Башы Тагдыр ташпиши Жалилдин ата-энесин тентитип жиберген шоркелдейлер экен. Турсун менен Закен ал күнү Жалил ээрчитип барган жерге жөнөштү. Таяжемдин үйү деген тооккепедей эски үйдүн короосуна кире берген жерден колуна сабы чолок балта көтөрүп, мурдунун суусу куюлган бала жүгүрүп чыкты. Көкмуштумдай. Үшүгөн колдорун оозунун буусуна такаган бала Жалил менен бирге келген чоочун адамдарга бүшүркөй карап, салам узатканга жарабастан жолдон четтей берди да, дөңгөчкө балтасын кайра шилтеп, отун жарганга киришти. – Менин үкам бул… Аты – Капар. – деген Жалилдин үнүн […]

Олжобай ШАКИР: Шарияттын адаштырган жолу (уландысы)

<<<<<<<<<<Башы – Ата, Абдыбек байкем үйдө бекен? – артта отуруп келаткан Салтанаттын үнү Турсундун кулак түбүнөн жаңырды. – Атаңды жолдон алаксытпа, – Закен Турсундун ордуна жооп кайтарды: – Ооба, үйдөмүн деген үчүн келатпайбызбы, кызым. «Атаңдын гөрү-эй, адам баласы эмнеге тукум күтөт?» – өз суроосуна өзү жооп таппайт Турсун. Ичинен күрсүнөт. Уулу эрезеге жеткен соң, ата-эненин тапкан мураты шулбу? Уулдан убайым көрөр жашоо ыракаты кайсы? Абдыбегин дээринде данек бардай медер тутунчу эле го. Кенедейинен зээндүү көрүнгөнсүгөн баласы минтип мөртү келгенде мөгдөтөрү […]