Эркеайым БОТАЛИЕВА: Думана болуп жер кезип кетчү көрүндүм

ЖАРДАМ СУРАП ЖАЛЫНЫП Карда жатты роза гүлү кубарып, Жалбырагы шамал урса ыргалып. Абайлабай түшүрдү экен кимиси? Жардам сурап жаткансыды жалбарып. Балким шашып жаш периште жолунан, Түшүргөндүр байкабастан колунан? Жолугууга кечикпейин деп чуркап, Жоготкондур абайлабай… кокустан. Аалам бүтүн бир адамга биригип, Жалгыз өзү бактылуудай сезилип. Кубанычтан жүрөк туйлап кулундай, Беймаал кезде сүйгөнүнө кезигип. Же болбосо таарынгандан бирөөсү, Ыргыткандыр, мүмкүн ушу – күнөөсү. Ыйлагандыр жамгыр болуп көз жашы? Талкаланган махабаттын күбөсү. Ыза болуп балким, сүйгөн адамдан, Ыргыткандыр жан эзилип санаадан. Күнөө кимде […]