Александр ГРИН: Жашыл чырак

АҢГЕМЕ I Лондондо 1920-жылы кышында, Пикадилли көчөсү менен кайсы бир кыска көчөнүн кесилишинде кымбат баалуу кийимчен орто жаштагы эки адам токтоп калышты. Ал экөө жаңы гана бир кымбат ресторандан чыгышкан эле. Алар анда тамактанып, шарап ичип, Дрюрилен театрынын артист кыздары менен шапар тээп чыгышкан эле. Азыр алардын көңүлү тегерегине эл топурап чогула баштаган, былк этпей жерде жаткан жүдөө кийимчен, жашы жыйырма бештердеги адамга бурулду. — Стильтон! – деди эткээл джентльмен жанындагы узун бойлуу ашынасына анын эңкейип, жерде жаткан немени карап […]

Айнура КАДЫРМАНБЕТОВА: «Чычкан аке, суу берчи…»

(Кубатбек Жусубалиевдин чыгармачылык өзгөчүлүгү) 1987-жылы «Ала-Тоо» журналынын №8 санына жазуучунун «Амбарная книга» повести «Күздүн акыркы күнү» деген ат менен жарык көрдү. 1991-жылы «Муздак дубалдар» китеби чыкты. Жазуучунун айтымында «Муздак дубалдар» романы 1969-жылы эле жазылып бүтүп, соцреализм «цензурасынан» өтпөй, жарык көрбөй жаткан экен. Саясый системанын өзгөрүшү менен К.Жусубалиевге кызыгуу күч алды. Бул учур – өткөн тоталитардык системанын запкысын көп тарткан, соцреализм методу үстөмдүк кылып турган тушта эле аны кабыл албаган, жериген жазуучулар о.э. искусствонун башка тармагынын өкүлдөрү мезгил духуна жараша мурдагы […]