Сымбат МАКСҮТОВА: Чыгарма жазуу – жогорку интеллектуалдык эмгек, адабий сын – аны ширетүүчү

Адабий сын маселесин Олжобай Шакир башында турган «РухЭш» сайтынын чыгармачыл жамааты колго алганын окуп, аны жандандыруу үчүн конкурс жарыялаганына абдан ыраазы болдум. Адабияттан бул жок болуп, “сен мага тийбе, мен сага тийбейм” деген принцип орун алып, биринин чыгармасы жөнүндө экинчисинин ооз ачпаганы жаңы жазып келаткан ышкыбооздор үчүн туңгуюк жол экенин баамдап келатабыз. Эгерде жазылган чыгарма кимдир-бирөөнүн колунан окулуп, оңдолуп, пикир айтылып ийнине жеткирилсе, анда аны жазып жаткан адамдын канат-бутагы кеңейип, учууга жарап, өзүн руханий жактан байытып турмак. Ушул жок болуп, […]

Рыскүл ИЗАТОВА: Бакыт деп ушул жолду тандап алдым

Жан муза Музамсыз сиз колго калем карматкан, Муздап калган жүрөгүмө шам жаккан. Өзүмдү өзүм өгөйсүнтүп жүргөндө, Өбөк болуп өмүрүмдү шаңданткан. Ырасында сизде гана мукам үн, Ырдасаңыз көктү көздөй учамын. Өчүп калган үмүттөрүм жанданып, Өсүп, гүлдөйт кайра арзуу бутагым. Көздөрүңүз келишимдүү, ах кандай, Күн сыяктуу мээрин жерге чачкандай. Жоон топ элден издеп келип атайын, Жылуулугун мага берип жаткандай. Коркпойм эми өксүк, күйүт, армандан, Коомайланбайм жалгыздыкта калгандан. Чындык ушул – сый, урматым, ак сүйүүм, Чындык издеп карайлабайм жалгандан. Түйшөлүү Терезеден тийип бетке […]

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: «Мендеги» Айтматов

«КУШ ЖОЛУНДА» КУТ ЧӨККӨН Ар бир муундун өзүнө буйрулган «өзгөчөлүү» рухий шыбагасы болот. Бул аларга тагдыры жазган энчи. Мен, маселен, Алыкул Осмонов которгон Шота Руставелинин «Жолборс терисин кийген баатыр» дастанынын эӊ биринчи окурмандарына дайыма суктанамын. Дастан менен бирге жашап, ырдап, сүйүнүп, кубанып, ыйлап, армандап жашаган тагдырларына. Алардын тунгучтугуна, биринчилигине. Кыргыз жергесин «Тариел, Автандил, Нэстан, Батма, Асмат, Тинатин ысымдардын сел каптап кеткенине элжиреймин. Көз кычыгына ысык жаш тебилет. Бул муун башынан кечирген «тунгучтук» сезим бир башка, ал – кийинкилерде кайталанбайт! Бул […]