Ажимамат кызы Айтунук: Эгерим согуш болбосун (№ 40 дилбаян)

“Айтматовдун мен окуган чыгармасы” конкурсуна Даанышман жазуучу Чыңгыз Айтматовдун «Эрте келген турналар» повестинде согуш мезгилиндеги кыргыз жергесиндеги кыйынчылыктар, оор жоготуулар менен Ата Журт башына түшкөн мүшкүлдү ким кандайча көтөргөнү, нечен курмандык менен келген жеңишке ким кандай салым кошкону таасын көрсөтүлөт. Чыгармадагы бүткүл окуя башкы каарман Султанмураттын башынан өткөргөндөрү, аны кайрадан элестетүүсү, таттуу үмүт-кыялдары аркылуу берилет. Султанмурат, Анатайлар кимдер? Көрсө, алар жазуучунун классташтары экен. Согуш жаңы башталган кезде Айтматов он үчтөгү бала эле. Ал алааматтын адам башына алып келген бүткүл азап-тозогун […]