Мар БАЙЖИЕВ: Сокур ак чардак

АҢГЕМЕ «Кандай максат үчүн бизди башка өлкөнүн жер-суусун, шаарларын бомбалатып өзүбүздү сарпка учуратышарын тушунбөйм…» Солдаттын каты. «… XX кылымдын кудайы Иисус Христос эмес, термо-ядролук курал […]

Абдиламит МАТИСАКОВ: Пыштак

АҢГЕМЕ Кош терезеси тоону караган кенен үйдүн таңкы тынчтыгын темир мештеги дуулдап күйгөн от бузат. Жети жашар бала мурду куюлуп түшкөн, митчедей кемпирдин колтугунда мештин […]