Самара НАСЫРОВА: Ойнош күткөн эркек сойкулар көбөйдү

Көптөн бери көңүлүмдүн төрүндө жүргөн, жүрөгүмдү өйүгөн маселе жөнүндө жазсамбы деп жүргөм… Көөдөндү эзгилеген турмуштун реалдуу чындыгын, болгондо да аял-эркектин тең укуктуулугун, социалдык ордун, адеп-ахлагын, уят-сыйытын, моралдык-материалдык бүлүнүүсүн, аялдар менен эркектердин демократиялык коомдогу ээлеген ордун изилдөө өзүнчө бир чоң тема. «Алтын баштуу аялдан бака баштуу эр артык» демекчи, чү деген эле жерден кептин учугун мырзалардан уласак. Азыркы коомдун эң эле көйгөйү эсептелген «жумушсуздук» эркектердин белине тепкендей эле сокку болду. Анткени, катын-баланы эч нерседен кем кылбай багып өстүрүү, аларды эрезеге жеткирип, […]

«Сойкулук сөзсүз керек, болбосо эркектер ала жипти аттабас айымдарга напсилерин агытып, көчөдөн эле басып жыгылышмак»

Григорий НАЗИАНЗИН (330-390), грек акыны Дөдөй байлыкка жетсе, досун унутат. * * * Жаман аял үйдү чаңызгыткан куюн.   * * * Коркок эркек, чоркок ой жүгүртөт. * * * Эркектин аялга болгон напсиси тыйылбайт. * * * Жабырланган жандүйнөнүн дарысы – жакшы сөз. Габриэль Гарсиа МАРКЕС (1928-2014), колумбиялык жазуучу Сүйүүнүн өзү өмүр бою айыкпаган дарт. Ал ардайым опурталдуу болуп келген, эми ага СПИД деген да балээ жабышты. * * * Эгер сен чыныгы сүйүүгө кабылдың дегиче – ал сенден […]