Дилазык: Мо-Цзынын акылмандыгы Соң падышалыгын кандайча сактап калганы

Мо-зынын[1] жашоо убактысы Жоолашкан падышачылыктар дооруна туш келген. Ал кезде Кытай көптөгөн княздыктарга бөлүнүп, өз ара душмандашкан маанай өкүм сүрүп турган. Бул падышачылыктардын эң күчтүүсү жана чоңу Чу болчу, ал эми эң кичинеси Соң княздыгы эле. Ошол кезде Чу падышалыгында жашаган Гоңшу Баң[2] аттуу чебер уста “Асмандагы тепкич” аттуу шаарларды алууда колдонула турган жаңы курал ойлоп табат. Бул техника ойлоп табылгандан кийин аны иш жүзүндө сынагыча Чу падышалыгы Соң өлкөсүн басып алмай болот. Бул тууралуу капысынан билип калган Мо-зы дароо […]