Түрк жомогу: Падыша менен вазир

Бир күнү падышага бир кайырчы дербиш келип мындай дейт: — О шах! Мен бир сыйкырдуу сөздү билем. Эгер мен ал сөздү айтчу болсом менин жаным каалаган жансыз денеге көчүп кетет. Шах өлгөн казды алып келүүнү буйрук кылып, ал алынып келингенде мындай дейт: — Кана көрөлүчү, сенин жаның ушул казга өтө алар бекен? Дербиш сыйкырдуу сөздү күбүрөнгөндө каз дароо эле жанданып, ал эми дербиш өлүп калат. Муну көргөн падыша абдан таңгалды. Ал эми бөлмө ичинде каркылдап жүргөн каз кайра эле баягы […]