Райымбек кызы Мээрим: “Ак кеме” — менин сүйүктүү чыгармам (№ 27 дилбаян)

“Айтматовдун мен окуган чыгармасы” конкурсуна “Ак кеме ” повести аркылуу улуу жазуучу глобалдуу  экологиялык көйгөйлөрдү  жети жаштан сегизге жаңы караган баланын көзү менен мыкты чеберчиликте бере алган. Табийгаттын өтө  кооз жеринде  жашаган чектелүү гана адамдардын иш аракети менен бүтүндөй глобалдуу экологиялык маселени көтөрдү.  Баланын таятасы айтып берген байыркы жомогу аркылуу касиеттүү Бугу-Эненин тукумунун кырылышы, миңдеген  жылдар бой керип өсүп турган кыргыз сыймыгы болгон карагайлардын  кыйылышы  жаратылышка карата мыкаачылык эмей эмне. Чыңгыз атабыз кыргыз жеринин ар бир ташын, ар бир тал […]