Улуттун билим сапатын өстүрөр мезгил

Мыкты мугалим жөнүндө кеп кылуудан мурда «Мугалим эмнеге керек» деген притчанын мазмунуна токтоло кетсек… Күндөрдүн биринде окуучу мугалимине келет. Жөнөкөй бир соболун бергени келиптир ал: – Мен баарын окудум. Көптөгөн китептерге сүңгүп кирдим, керек болсо элге лекция өтсөмбү дейм. Мунун баарына өзүм жеттим, эч ким жардам берген жок. Андыктан айтыңызчы, мага мындан аркыга мугалим керекпи? Муну уккан мугалим жылмайды да, минтти: – Эки күндөн кийин кайра кел, жообун аласың. Окуучунун шаабайы сууп кетип баратып, мугалими эмне үчүн дароо жооп бербегени […]