Мурзаш АШИРБЕКОВ: Турмуш кечүүсү

АҢГЕМЕ — Мен көчөдө кайыр сурап калсам да иштебейм! – деди Кыдырбек. Ал биздин ишке кирмек болгонубузду жактырган жок. Балким, көрө албай жаткандыр… — Эмне, шаарда атаңын үйү бар беле? Иштебесең кантип күн көрөсүң? – деди Абды. — Баласың сен! – Кыдырбек кызаңдай түштү. – Күнүнө элүү тыйындык тамак жесең, бир айга он беш сом кетет. Үйдөн ар айда жыйырма сом жиберип турбай өлүппү? — Кеп акчада деле эмес. Иштесең турмуш үйрөнөсүң, наркы-беркини билесиң, – дедим мен. — Болуптур! Иш […]