Мамат Сабыров: Пиво

АҢГЕМЕ (Жердеш агам Абдимухтар Абиловго) — Мирбек, сени Жумакадыров чакырып жатат,- деди старостабыз, Жибек аттуу кыз. Жумакадыров кафедра башчысы эле.  Биздин группадагылар аны “Господин Татью” деп коюшат.  Капиталисттик идеология,  алар биздин социалисттик  чындыкты бурмалап,  кара көз айнек аркылуу карашаары,  жакшы нерселерди көрсө да көрмөксөн болушаары тууралуу  сөз болсо эле “Сена дарыясынын жээгинен келген Татью мырзаны” мисалга тартат.  Мындан бир топ жыл мурда франциялык  бир журналист Москвага келип,  өз мекенине кайра барган соң көргөндөрү жөнүндө репортаж  жазыптыр.   Сындап жазган го, сыягы.  […]