Калила жана Димна (4-жана 5-бөлүм)

<<<<<<<<<<<<<<1-2-3-бөлүмдөр Падыша Дабшалим ойчул Байдабага: — Жакшы кеп айттың, туура кеңеш бердиң… Ар ким өзүнө сабак ала тургандай насаатыңды айттың. Эми жалынып-жалбарып, алдыман-артыман түшүп мени […]