Сулайман РЫСБАЕВ: Балдырхан

ТЕЛЕВИЗОР КӨРГӨН ООЗ Кечинде телевизордо кызыктуу кино болду. Жомок экен. Балдар баары уктабай көрүп отурушту. Садыр гана кээде үргүлөп кетип, кайра ойгонуп кетет. Аны көргөн агасы Сабыр ийнинен тартты: —  Эй, сен уктап жатасыңбы? —  Жок, көрүп атам… —  Эмне, оозуң менен көрүп атасыңбы? —  Жок… — Анан эмне көзүндү жуумп, оозунду ачып отурасың… «АТАМ АПАМДЫН БАЛАСЫ» Кичинекей Бектен сурадым: —  Бек, сен кимдин баласысың? —  Атамдын… — А атаң кимдин баласы? —  Атам?.. Атам… апамдын балачы… «ЭКӨӨБҮЗ ТЕҢБИЗ» Элнуранын […]