Султан РАЕВ: Жалпы коомчулуктун колдоосуна ээ болор саамалык

«РухЭш» сайты кыска аралыкта көзгө басар адабий сайт болуп чыга келди. Олжобайдын олжосу – адамдын рухун аруулантуу. Азыркы коммерциялашкан заманда Олжобайга окшогон адамдар гана рух «дербиш» атка конбосо… Ал деле ар кыл сайтты ачып, мээге да, жүрөккө да ныпым угут бербеген… көчөдөгү ыпыр-сыпырды жазып толтуруп салса болмок… Арийне, «РухЭш» сайты элге огожо кызмат кылып атыры… Өткөндө Калиниград шаарына барып аердеги жердештерге жолугуп калдым. Окуй турган адабият жок, тиктегенибиз да, окуганыбыз да «РухЭштеги» аңгемелер, ошол көркөм чыгармалардан көкүрөк азыгын алып турабыз […]

Султан РАЕВ: Ириң

АҢГЕМЕ Ириң. Улуу сөздө уят жок. Как эле жоон куйрукка чыкты. Чыкканына канча болду, эч ким билбейт. Ириң чыккандан бери жоон куйругу да бир жерге орун басып, жартытарлык отура элек. Отурса эле жини когу аралашып, теринин алдында жайгашкан жеринен атылып чыкчудай. Тери алдында дененин бир учунан бир учуна ылдамдык менен жүрүп турган кан да ушерге келгенде, тушалган күлүктөй тык токтойт. Ириңдин кыйындыгын көр, агып келген таза кандын жолун бууп, ак кочкул ириңге айлантат. Көрсөң, ириңдер да чогулуп алып, тери алдында […]

Олжобай ШАКИР: Раевдин «Жанжаза» романы жөнүндө сөз

Жазуучу, драматург Султан Раевдин жанкумар айланасындагы «Жанжаза» романы боюнча алдыда карама-каршылыктуу көп сөз болорунан шегим жок. Алгач бул китепти колго алганда аннотациясында «Султан Раевдин «Жанжаза» романы терең психологиялык, философиялык чыгарма-притча. Романда реалдуулук менен сюрреалдуулук, мезгил менен мейкиндик бири-бирине бекем жуурулушуп, адам жашоосунун түбөлүктүү дөөлөттөрү тууралуу ой козголот» — десе, китеп мукабасындагы улуу жазуучу Айтматовдун «…это очень глубокое философическое произведение. Очень эмоциональный, очень энергичный. Но читатели должны быть готовы к восприятию такого произведения» — дегени… албетте, окурман бүйүрүн кызытпай койбойт. Анан […]