Улут сыймыгын жаратар Табыкенин керээзи аткарылды!

Атамекендик өндүрүштүн жол башчысы, «Шоро» компаниясынын жана «Супара» этно-комплексинин негиздөөчүсү Табылды Эгембердиевдин ишин улантаар, тирүүсүндө какшанып жүргөн идеяларын керээз катары ишке ашырар Жаңыл жеңебиздин жаратмандыгын бүгүн жамы журтка жар салып жайылта турган жердебиз! Убагында кыргыздын кара жармасын дүйнөлүк рынокко чыгаруу демилгеси менен чыккан Табыкеге ишенкиребегендер да болгон, бирок бүгүнкү күндө максым-шоронун кадыры дүйнөгө тарап кетти. Учурда дүйнөнүн төгөрөгүн кыдырып жүргөн мекендештерибиз толтура: бири – жумуш издеп, бири – илим-билимдин артынан сая кууп, бири – дүйнө элдеринин өрнөгүн, тажрыйбасын үйрөнүп, аны […]