Булак башын булгаба 

Байыркы Элладада б.з.ч. 624-548-жылдары жашаган философ, математик Фалес Милетский суу бардык нерселердин материалдык негизин түзгөн башталгыч (алгачкы) зат деп эсептеген. Ал эми көрүнүктүү немис физиологу Эмиль Дюбуа Раймон “Жашоо – бул жандуу суу” деген. Чынында эле бардык жандуулар жана өсүмдүктөр негизинен суудан турары белгилүү. Алсак, бадыраңдын 95, капуста менен сабиздин 90, алма менен алмуруттун 85, картөшкөнүн 80 пайызы жалаң суудан турат. Биз адамдар деле өсүмдүктөрдөн кем калышпайбыз. Анткени биздин булчуңдарыбыздын 77, өпкө менен бөйрөгүбүздүн 80, нерв ткандарыбыздын 84, мээбиздин 85 […]