Сымбат МАКСҮТОВА: Касым Тыныстановдун балдарга арнаган чакан аңгемелери, анда орун алган макал-лакаптар

Касым Тыныстанов балдарга арнаган ырларынан тышкары бир катар чакан аңгемелерди да жазган. Алар окуучуларга таалим-тарбия берүүгө, ой-көрөңгөсүн байытууга багытталып, кыска жана балдар үчүн жөнөкөй, түшүнүктүү тилде жазылган. Мисалы, «Тергөө», «Арпа менен буудай», «Малдардын талашы», «Мектепте балдар тартиби», «Ууру», «Жетим», «Кичинекей акылман», «Талаага тай өнүптүр», «Билим — түгөнбөс байлык», «Таштанды ит», «Калпычы», «Сонун үй», «Албарсты», “Койчуман менен Бакачы” сыяктуу аңгемелери. К.Тыныстанов ушул ар бир аңгемесинин алдына коюлган максатынын маанисин ачып берүү үчүн элдик макалдарды да ыктуу колдонгон. Ал түзгөн ошол макал-лакаптардын […]