Сынчыл ой жүгүртүүгө үйрөнүү

Буга чейин сынчыл ой жүгүртүү туурасында жалпы маалымат берген элек, эми анын сабактарын ирети менен тааныштырып чыгалы. Эгерде ал жалпы маалыматтар менен тааныша элек болсоңуз, береги эки шилтемени басыңыз: 1) Сынчыл ой жүгүртүү: Базалык принциптер жана ыкмалар 2) Сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүү ыкмалары 1-сабак. Сынчыл ой жүгүртүү: иш көндүмдөрү, шык жана билим Сынчыл ой жүгүртүү боюнча курстун биринчи сабагында биз аны ийгиликтүү өнүктүрүү жана күнүмдүк, профессионалдык жашоодо колдонуу үчүн кандай иш көндүмдөрүнө жана билимге ээ болуу керектиги туурасында кеп кылабыз. […]