Сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүү ыкмалары

Эгерде сиз өзүңүздү ар тараптуу өнүккөн адам деп эсептесеңиз же ошондой болууга умтулсаңыз, сынчыл ой жүгүрткөндү билбей туруп буга жетише албайсыз, анткени адамга өзүнүн көз караштарын калыптандырууга жана тышкы пикирден көз каранды болбоого мүмкүнчүлүк түзгөн, адамдын инсан катары өсүүсүнө жана өнүгүүсүнө жардам берген дал ушул нерсе. Сынчыл өй жүгүртүүнү өнүктүрүү технологиясы ушундай, тынымсыз машыгуу керек, баса, мындай машыгууларды кайсы куракта болбосун, баштоо кеч эмес. Туруктуу сабактар өнүгүүнүн жаңы деңгээлине жана жаңы максаттарга жетишүүгө мүмкүнчүлүк берет. Сынчыл ой жүгүртө билүүнү өнүктүрүү […]