Конкурска: Сынык идиш (№58)

АҢГЕМЕ Бала кезде далай эле апамдын идиштерин сындырдык. Кай бирин столдун, шкафтын астына катып коюп, кийин апам таап алып: — Ким сындырды? — деп сураса ийнибизди куушуруп, бирок күнөөлүүдөй жер карар элек. Кээ бирде эшикке ыргытып, аныбызга корстон болгонсуп билмексен болуп жүрчүбүз. Качан гана апам бизден: — Көк поднос көрүнбөйт ко, ак чынылардан бешөө эле калыптыр, калганы кайда? — деп сураса кимибиз сындырганыбызды айтаар элек. Апам ошондо бизге ал да акчага келген оокат экенин, аяр, кылдат мамиле жасоо керектигин какшаар […]