Мидин Алыбаев: Ачуулуу аяш

АҢГЕМЕ Чымырбай экөөбүздүн дос болгонубузга өтө көп жыл болуп калды. Окууга бир кирип, бирге бүттүк. Ал кичинесинде эле уялчаак, мокок жана коркок эле. Бирок өзү бир сырдуу болучу. Калп айтканды, ушак сүйлөгөндү, ууру кылганды билчү эмес. Чогултуп айтканда момун эле (Момун десем: «буламыктай болгон байкуш экен ээ дебеңиздер») Акылдуу момун болучу. Тамашалашканга, балдар менен мамилелешкенге жана кыздарды сындаганга да кыйын эле. Анын коркоктугун ушундан билчүмүн: балдар чогулуп барып, бирөөнүн арабасынан дарбыз уурдасак, биздин Чымырбай алда кайда качып, тамдын көлөкөсүндө туруучу. […]

Мидин Алыбаев: Көр жемечи

АҢГЕМЕ Айнагүл менен Зулайка университетке киргенден тартып бүтөөр-бүткөнчө бири-бирине өтө ынак эле. Алардын ортосунда айтылбаган сыр, ойлобогон ой калган эмес. Бирок эң биринчи алдыга койгон максаты — университетти ийгиликтүү бүтүп, элине кызмат кылуу эле. Албетте, жаштык кыялды жарга койгулаган ар түрдүү назик ойлор да туула калуучу. Кыздын кыялы комуздун кылындай болот эмеспи, алар өзүлөрүнөн башка эч кимге чыгарбай келечек турмушту, үй-бүлөнү сүйлөшүп, кайра каткырып күлүп жиберишчү. — Кой, адегенде окууну бүтөлүчү! Чын. Айнагүл да, Зулайка да самаган максатына жетишти. Окууну […]