Ренди ГЕЙДЖ: Бийиктик жана байлыкты багындыруучу жолдун жети руханий мыйзамы (3-4-бөлүк)

1-2-бөлүгү ушул шилтемеде 3.Бөлүк. Айланпа мыйзамы. Өркүүндөөнү шар агып турган агын сыяктуу элестетүүбүз керек. Ал эч убакта бир жерде токтоп турбайт.  Бир буумда туруп калган суу акырындык менен балыр басып кирдеп калат эмеспи. Өркүндөөнүн айлампа мыйзамы дал ошол суу сымал. Үмүт үзүлүп, көңүл калуу бизди ошол туруп калган сазга бат эле айладырат. Эгерде биз тосмолорго жол бербей, айлампаны ар дайым айландырып турсак, өркүндөөнүн дайрасы кенен агат. Мисал үчүн, мен эч убакта бар болгон байлыгымдын тизмесин, атым жазылып турса да, ачыкка […]

Балдар адабияты: Сөз оюндар

Сөз – адамдын ички сезимин бере билүүсү. Кээде бир эле сөз көп мааниге ээ болсо, кээде көп маани бир эле сөз менен айтылат. Бир эле тамгасын өзгөртүүдөн башка мааниге өткөн сөздөр да көп. Канчалык көп сөз билсең, эне тилдин ички сырларын ошончолук тереңирээк туясың. АНАГРАММА Адегенде табышмакталган сөздү таап, андан кийин ал сөздөгү айрым тамгалардын ордун алмаштыруудан жаңы сөз алынуучу сөз оюн. Жолборс түстүү бир өңдү, Жакшы ойлонсоң табасың. Тамгаларын которсоң, Бир идишти аласың. (Чаар — Чара)   Качыратып кар […]