Аман САСПАЕВ: Кайтып келүү

АҢГЕМЕ Сереңбай деген жигит Кашымды көп урат. Кашым болсо, айылдагы кадыресе келиндердин бири. Бирок ал өзүнүн күлгүн жаштыгын, туңгуч сүйүүсүн арнап деп коёлук… Сереңбай менен жашаганына беш жылга аяк басты. Бул беш жыл – чындыгын айтканда, өзүн чырмаган, бактысыздык жылдары болду. Ал эми Сереңбайдын өзү барып турган эси жок жигиттерден эмес. Жүрүм-туруму, айткан сөздөрү башка жигиттерден көп айырмаланбайт. Анын бир эле «арзыбаган» жаман адаты бар – ичет! Ал ичип үйгө келип, босогодон теңселе аттаганда, Кашым кекиликтей жорголой баштайт. Бир кездери […]

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: Алым – кезең

1. Алым — кезең  2. Орус Алым 3. Жабыктагы ойлор Арийне, жаңычылдык жакшы. Ансыз изденүү жок, алдыга жылуу жок. Эпигондуктан кутулуу жок. Бирок жөпжөнөкөй бир чындыктан да кутулуу жок: бардык башмалдак аткан изденүүңдүн жалгыз баасы – поэзия! Ушуну сактап бер, болду. Уитменче жайыласыңбы, Рамисче куюгасыңбы, Верленче ыргаласыңбы, Шаршенче жыргаласыңбы, өз эркиң, сенин ишиң — акыры поэзияны сактап бер! Жалгыз критерий ушул! Эмесе, батыш-орус кыйырын кезген, “кысылган текст, бузулган ыргак, сындырык сап, тоңдурук уйкаш Алымды” так ушул коркунучтун баары туш-туштан тооруп, […]