Кызуу кандуулукка алдырбай, өзүңдү башкарууга үйрөнсөң гана башкаларды жетектөөгө үйрөнөсүң

Бальтасар ГРАСИАН (1601-1658), испан жазуучусу Чөптөрдүн же таштардын түрүн ажыратканга караганда адам аласын ажырата билүү эң маанилүү. Бул деген турмушка зарыл өтө кылдат өнөр. * * * Темирдин сапаты үнүнөн, адам сапаты кебинен билинет. * * * Кызыл тил – алтын башка арачы. * * * Жебе денеге, жаман сөз жүрөккө сайылат. * * * Айрымдар көлөмдүү китепти баалайт, арийне ал китептер акыл эмес, кол булчуңдарына керектир. * * * Чырсыз күн – тынч уйкудан артык. * * * Калп […]