Кожогелди Култегин түрк тилинен которгон Нежип Фазылдын ырлары

(Экинчи топтом) <<<<<<<<<<<Биринчи топтом АЯЛДАРДЫН БУТТАРЫ Мустафа Шекибге Аял буту баскан жерде – жүрөгүм, Басып эзген сайын жыргайт: “Бас! Эз!..”– деп. Өмүр-жолдо суроо салса бирөө бир – Баратам дейм аял изин аздектеп. Күлкү коштойт аялзатын, ый коштойт, Жакыныраак көздөн мурда бутуна. Туруш-турпат, ийкеми анын тилге окшойт, Аял барда лам дебе да, упура. Ичке устунда – Кудай берген сулуулук! Имараттар алганбы өрнөк буттардан?! Жабуу астында турган сымал улуулук! Чолпонду айайм мармар ташка тушталган… Кудай-Элес жүр мойунда тагылып, Демек, динин айтып турат […]

Кожогелди Култегин түрк тилинен түз которгон 20-кылымдагы түрк акыны Нежип Фазылдын чыгармасы

Биринчи топтом ТАБЫТ Тактайдан. Узун сандык. Сап башындай. Башы кең. Аягы тар. Бой сунушат. Жасаган усталар да – башка тургай, Өздөрү менен аны толтурушат. Бүт жактан кичиртилген так бөлмөчө, Дубалы куушурулуп, шыбы ылдыйлап… Кутунун ичиндеги таш-бөбөкчө Кыялым жатат сулап… тыбырчылап… Чак окшоп турат менин чабал денем… Жан дүйнөм чак келбестир буга эзели. Мактанбайт эч ким – артта калган менен, Бир-бирден келип кирет – туура эсеби… Өлгөндөр кайра туулат деген чын бейм, Анда бул – бешик белем жалындаткан. Кантсе да оор […]

Назым Хикметтин тандалма ырлары

(1902–1963) Түрк акыны, коомдук ишмер. Түрк ак сөөгүнүн үйбүлөсүнөн. Ырлары 1917-жылдан жарыялана баштаган. 1921-жылы СССРге келип, чыгыш элдеринин коммунисттик университетинде (КУТВ) окуган. 1924-жылы Түркияга кайтып, революциячыл гезит-журналдарда иштей баштаган. Тунгуч ырлар жыйнагы Бакудан жарык көргөн. Революциячыл чыгармалары үчүн көп жолу түрмөгө түшүп, 1938-жылы 28 жылга кесилген. Өмүрүнүн 17 жылын түрмөдө өткөргөн. Дүйнө элинин кысымы менен 1950-жылы камактан бошотулуп, бир жылдан кийин кайра камалар болгондо СССРге качып, өмүрүнүн акырына чейин Москвада жашаган. Назым Хикмет түрк поэзиясынын мазмуну менен формасын түп тамырынан […]