Сулайман пайгамбардан жети санат

Акылман деле чоң акчаны көргөндө акылмандыгын унутуп коёт. Акча адамдын акыл-эсин талкалайт. Сулуу бирок эссиз аял, чочконун тумшугундагы алтын шакектей. Кедейдин зарына кулак салбаган адам, өзү да бир күнү дал ошондой күнгө туш болот. Жаныңда бейгапар жүргөн жакыныңа жамандык кылба. Кээде күлкү да жүрөктү оорутат, кубанычтын аягы кайгы менен бүткөн күндөр да болот. Жинди деле сүйлөбөй турса акылдуу көрүнүшү мүмкүн. Акыл-эстүү адамдар коркунучту көрө билишет жана сактанышат, акылсыздар коркунучтун алдынан чыгып, жазасын алышат. Альберт Эйнштейнден эң күлкүлүү жети экмет Келесоо […]

Кыргыз интеллигенциясынын көзү көр, кулагы керең

Бизге СССР деген байтүп дарак эбак соолуп, бутактары куурап-чирип жок болгондой туюлат. Аныгында: анын сээп кеткен үрөнү бүгүн да тамырын жайып, жайкалган бутактары жемишин берип жашылданууда. Маселен кайсы тамыры жайылып, кайсы бутагы мөмөсүн берүүдө дээрсиз. Жооп издейли… КМШ курамындагы өлкөлөрдөн Орусия өзү баш болуп мамлекеттик сыйлык-наамдарды жоюп салган жок. Эмнеге? Ал СССРден калган ошончолук ыйык мурас беле? Жок! Ал да өзүнчө кошоматчылар коомун түптөй турган эң мыкты иштелип чыккан саясый механизм эле. Ошол механизм аркылуу жасалма интеллигенция түптөлгөн, чыгармачыл союздар […]

Сайтыбыздын чыгармачыл тобуна дин тааныган адис кошулду

Рухий коом агартуу максатын көздөгөн «РухЭш» сайты көркөм мазмундагы чыгармалар менен гана чектелбестен, коомго терс таасирин тийгизип келаткан ислам дининдеги алешемдиктерди дамамат чагылдырып келет. Ошол эле учурда исламдын алтын доорундагы нускалуу кептерди, мусулман санаттарын жана суфий даанышмандарынын притчаларын, даанышман жомокторун мүмкүнчүлүккө жараша жарыялоодобуз. Арийне, бүгүнкү тапта кыргыздын башын тумандаткан диний түркөйлүк, диний башаламандыкты тизгиндөөгө Кыргыз бийлигинин чама-чаркы жетпей калган кезеңде Өзүбек Чотонов, Чубал Жалилов жана Абдышүкүр Нарматов өңдөнгөн таксырлардын таскагы бир жагынан, экинчи жагынан теңирчиликти тетири жолго буруп, теңирчиликти дин […]

Шариятты канча казса да \ шайтандап туру маскара

Адамдык жолдон адашкан Чубак, адепти куру сайраган чунак. Калктарды бөлүп каапыр дейт кантип калктарды калкка кайраган чунак. Мусулман журтун бузулган кылып, мунуңар сообу – туз урган «чудак»?! Байыртан келген Нооруз деп ыйык өз элби, жатпы нарк-салтын улап… Түркөйлөр үчүн пайгамбар болду, түргүлө кулак, түргүлө кулак! Канымды тартсам кантейин… Ыраматылык атам Шакирдин атасы Эгемберди, Эгембердинин атасы Ажыбай жана таятабыз Курман чоң молдо болгонуна карабай, биздин атабыз Шакирдин молдолорго куйкасы курушкан адам эле. Куйкасы курушкан атабыз анан мындан 44 жыл мурун «Чалкан» […]

Сулайман КАЙЫПОВ: Шaйлообек ДҮЙШЕЕВ туурa aйтaт!

(Турсунбaй Бaкир уулу менен Нaдырбек Aлымбековго кaйрылуу) Жaшaсын aкыл-эс! Жaшaсын тунук сезим! Жaшaсын солк этпеген бепбекем жaрaндык позиция! Мен Шaйлообек Дүйшеевдин ушул пикирине жүз пaйыз кошулaм; кыргыз жaрaны жaнa Курaн менен Xaдистен үйүт aлгaн бир мусулмaн кaтaры, aр бир сөзүнө кол коём! Шaкеӊ туптуурa aйтaт, биз дүйнөгө күлкү болуп жaтaбыз. Көзүбүздү aчып, оӊ-солубузду кaрaсaк, aдaм сындуу ой жүгүртүп, улуттук aбийирибизди сaктоо жaгын дa ойдон чыгaрбaсaк болмок. Дүйнөнү жaлгыз эле биз бaрбызбы? Жер шaрын бир эле биз ээлеп тургaн жокпуз го […]

Акын Шайлообек Дүйшеевдин бийликке кайрылуусу!

УЛУТУМ КЫРГЫЗ, УРААНЫМ МАНАС! Атактуу Рим шаарындагы көп сандаган эстеликтердин бирин түнкүсүн жарык кылышпайт, айрыкча, чет элден келгендерге көргөзгүлөрү келишпейт. Муну менен Рим өзүнүн уятын жашыргысы келет. Анткени, дал ушул эстелик турган аянтка чоң от жагылып, Польшанын улуу окумуштуусу Николай Коперниктин Күн Жерди айланбастан, Жер Күндү айланып турат деген көз карашын кайталагандыгы үчүн динчилдер Жордано Брунонун жазган китептерин өрттөшкөн. Брунонун айткандарын жактагандарды куугунтукка алып, катуу каршылык кылгандарды өлтүргөнгө чейин барышкан. Бирок Бруно буга карабастан ишин уланта берген. Адамдарды Жер менен […]

Антон ЧЕХОВ: Караңгылык

АҢГЕМЕ Ак саргыл, жаагы узун жаш жигит айрылган тону бар, кара чоң кийиз өтүк кийип алган экен, жергиликтүү доктурду күтүп турду, ал болсо киши кабыл алганын бүтүрүп, ооруканадан өз батирине кайтып келаткан эле, жигит тартынгандай жанына араң басып келди. — Сиздей ырайымга, — деди ал. — Эмне керек сага? Жигит алаканы менен ылдыйдан өйдө мурдун сылай өттү да, асманды бир пас карап, анан барып жооп кайтарды: — Сиздей ырайымга… Бул жерде сенде, улуу урматтуу таксыр, арестанттар палатасында байкем Васька жатат, […]

Молдолордун Жаңы жыл майрамына каршы чыкканынын бир себеби

ЖОМОК Ак сакалы жайкалган Аяз ата те илгери чыгыптыр, ал эми кара сакал Молдоке кийин пайда болот. Пайда болору менен Аяз атага айдарын тиге баштайт. Ал окуя мындай: Молдоке машварачылары менен дааватка чыгып жер кыдырып, эл аралап, дин баян куруп жүрсө, алдынан чыккан эле бөбөк колуна момпосуй кармап жүрөт. Башка белектери да бар. Белекке жетпей калган бөбөктөрдүн кээси дааватчылардын алдынан тосо чуркап «Аяз ата, Аяз ата! Аяз кызыңыз кана» дешип момпосуй сурашат, белек-бечкек сурашат. А дааватчылардын балдарга берер белектери жок […]