Элдияр ЖАЛИЛОВ: Исламдагы диний агымдардын таралышы

Кыргызстан эгемендик алгандан тарта өлкө ишеним эркиндигине кулач ачып, жарандарга өз эркине жараша динге ишенүүгө мүмкүнчүлүк берген. Ошол күндөн баштап умтулган кыргыз жаштары өз мекенинде жана чет мамлекеттерде диний билим алышууда. Бирок алар кандай билим алууда? Кайсы мазхаптын таалим-тарбиясын көрүүдө? Суннит мектебининби же шиит мектебининби? Эгер сунниттик негизде болсо, ашъарий жана матуридийлик негиздеби?  Же өз окуусун «салафи салихилердин ишенимине негиздедик» деп көкүрөк каккан ваххабийлердин салафилеринен билим алып жатабы? Муну коомчулук жакшы билбейт. Исламий окуу жайда окуп жатса эле, мусулманчылыктын маани-маңызы […]

Жалалиддин РУМИ: Ити ачкадан өлүп жаткан бедуин жөнүндө аңгеме

Бир бедуин[1] итин бекем кучактап, Ыйлап жатты, жашын төгүп бышактап. «Мынча неге жашың төктүң итиңе?» Суроо салса жолоочу ал кишиге. Жооп берет: «Өлүп барат, аяп жатам байкушту, Ак кызматын кылчу билбей жай-кышты. Аңга чыксам каз өрдөктү сүрчү эле, Короочу эле, түнү тынбай үрчү эле». «Оорудубу же сындыбы бир жери? Очорулат дарты балким белдеби?» «Жок, жолоочум себеби анын башкадан, Кайран итим өлүп барат ачкадан». «Бул жалгандын жок турбайбы тогосу, Сабыр кыл», — деп кайрат айтат жолоочу. «Колдон түшпөй буулган кабың жаныңда, […]