Абийрбек Абыкаев: Тентек ойлор – чакырыксыз коноктой

♦ ♦ ♦ Жан дүйнөмдө ак-кара эки башат, Айыгышып күрөшүп келет жашап. ♦ ♦ ♦ Ак башатым жеңгенде – оюм тунук, Кара жеңсе дүйнөмдө – бороон улуп… ♦ ♦ ♦ Ак жеңгенде – кубанып эргип согуп, Кара жеңсе – мыжыгат жүрөк ооруп. ♦ ♦ ♦ Кара жолдун коштогон жолдошу көп, Ак жолумдун түзүнөн, өрдөшү көп. ♦ ♦ ♦ Напсим турат ортодо жолумду бууп, Ак жолумдан карага айдайт ал кууп. ♦ ♦ ♦ Жаман адат жолумду бууп турат, Жалгыз, жалган миң […]